Je wilt je school afronden en daarna verder leren. Maar hoe doe je dat als je door chronische klachten steeds verder achterop raakt op school? Er zijn mogelijkheden voor een onderwijsplan dat bij jou past.

Hoe herkent u problemen van jongeren die door met chronische klachten dreigen uit te vallen? En nog belangrijker: welke inzet wilt en kunt u leveren om dit te voorkomen? Voor veel belemmeringen zijn aanpassingen mogelijk.

Uw leerlingen met chronische klachten lopen mogelijk vast met hun opleiding. Er is echter voldoende (wettelijke) ruimte om ook deze leerlingen te helpen hun talenten optimaal te ontwikkelen. U kunt het hierbij het initiatief nemen.

Negen procent van al uw leerlingen heeft op dit moment als gevolg van chronische klachten problemen met hun opleiding. Er is ruimte voor aanpassingen en maatwerk. Er is ondersteuning. Hoe geeft u de aanpak vorm?

Iedereen binnenboord, alle jongeren een diploma en/of toegang tot vervolgonderwijs. Dit is het motto van het innovatieproject ‘Liever een karrenspoor’, dat speciaal voor jongeren met een chronische ziekte of stoornis is ontwikkeld op het Esdal College in Emmen. Deze jongeren ondervinden door hun kwetsbare gezondheid belemmeringen om het onderwijs te volgen. Een belangrijk aspect daarbij is de Educatieve  Redzaamheid van deze leerling ten opzichte van hun gezonde klasgenoten. Bij deze doelgroep is dit vaak een kwart tot ruim de helft minder. Het gevolg hiervan is dat zij zonder de benodigde aanpassingen een grote studievertraging oplopen; onnodig in opleidingsniveau en daarmee in arbeidskansen dalen; een verhoogd risico op voortijdig schoolverlaten lopen.

 

Wat hen opbreekt is de strakke planning van het brugklas-, vmbo-, havo, of vwo-programma. De einddoelen (eindexameneisen) zijn goed haalbaar, maar de weg er naar toe is onbegaanbaar. En dat is jammer, want zo dreigen getalenteerde en gemotiveerde jongeren onterecht buiten de boot te vallen. Binnen de basisondersteuning kunnen scholen hiervoor aanpassingen realiseren op grond van de Wet gelijke behandeling. Soms zal de op de scholen beschikbare basisondersteuning niet voldoende zijn.  Dan is voor hen is de zorgplicht van toepassing. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat deze leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen. Hiervoor wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld.

 

Bij het overleg  tussen school- ouders/leerling over het uitstroomprofiel, is het wenselijk om als het enigszins mogelijk is de beroepskeuze of -richting te bespreken. Dan pas is inzichtelijk wat er tussen ‘nu en later’ aan opleiding nodig is. De vorm en inhoud daarvan is, naast niveau en motivatie, uiteraard mede afhankelijk van de specifieke beperking of stoornis. Waar mogelijk wordt de traditionele diplomaroute gevolgd, maar wanneer dit naar verhouding teveel studiejaren kost, de leerling geen aansluiting meer heeft met leeftijdgenoten en/of de vo-benadering niet meer aansluit bij de leerling, kunnen ook andere toegangswegen naar het vervolgonderwijs onderzocht worden. 

 

Op basis van het de mogelijkheden en beperkingen van de leerling en het geformuleerde uitstroomprofiel kan voor de leerling een onderwijsarrangement opgesteld worden. Hierin wordt beschreven welke specifieke aanpassingen, ondersteuning, voorzieningen en begeleiding de leerling nodig heeft in de klas, binnen en eventueel ook buiten de school.

 

Het project ‘Liever een karrenspoor…’ heeft een innovatieve manier van werken opgeleverd om deze kwetsbare leerlingen binnenboord te houden. De aanpak, die in de afgelopen jaren met succes is toegepast op verschillende scholen in heel Nederland, biedt handvatten voor de basisondersteuning en het ontwikkelingsperspectief binnen het passend onderwijs.

 

Omdat zowel de inzet van leerling en ouders; docenten en mentoren, afdelingsleiders, decanen en begeleiders; directie en schoolbestuur even belangrijk zijn voor succes, brengen we op deze website de werkwijze vanuit deze vier perspectieven. Meer weten? Neem contact met ons op!

(laatste aanpassing december 2014)