De kans op vroege signalering ligt een stuk hoger als de instelling de leerling nadrukkelijk vraagt om de beperking kenbaar te maken en uitnodigt voor een gesprek. Als de instelling een dergelijk actief beleid niet voert, kan zij de kans op een gesprek vergroten door in het algemeen voorlichting te geven over de maatregelen die zij beschikbaar heeft voor leerlingen met een beperking en door het verzoek van leerlingen om een gesprek te honoreren. De vraag moet dan niet alleen zijn of de jongere in het functioneren beperkt wordt door een handicap of chronische ziekte, maar ook of, en op welke wijze, de school hier rekening mee moet houden.

De chronische klachten ontstaan in lang niet alle gevallen in de middelbare schoolleeftijd. In 58% ‘ontstaat’ deze voor die tijd, waarbij het in 36% van de gevallen om een aangeboren functiebeperking gaat. Dat biedt mogelijkheden voor een echte warme overdracht. De al betrokken ondersteuning kan gecontinueerd of overgedragen worden. Maar de basisschool kan ook in groep 8 alvast de functionele mogelijkheden voor het vervolgen van de vervolgopleiding in beeld brengen en daarmee het gesprek aangaan met de nieuwe school.