Vroege signalering is belangrijk om nutteloze studievertraging, onnodige niveaudaling of schooluitval te voorkomen. Gelukkig zijn docenten en mentoren door hun veelvuldig contact met de leerling meestal in staat om tijdig signalen op te vangen.

  • Algemene signalen: De leerling heeft zichtbare problemen met het (op tijd) op school komen; sjouwen van boekentassen; traplopen; deelnemen aan gymlessen; excursies; etc. De leerling slaagt er structureel niet of nauwelijks in om thuis nog iets aan schoolwerk te doen. De leerling heeft het zichtbaar moeilijk om in de dagelijkse schoolomgeving te functioneren, doordat het totaal aan prikkels te veel is. De leerling heeft niet genoeg aan de gestelde tijd voor toetsen, proefwerken, etc. De leerling heeft doorgaans een of twee keer extra uitleg nodig voor dat hij of zij iets kan opnemen of blijkt achteraf de uitleg helemaal niet te hebben begrepen.
  • Prestaties als signaal: De leerling presteert plotseling of steeds vaker onder het niveau van vorige jaren of opvallend onder het geadviseerde opleidingsniveau. De leerling moet opvallend vaak gebruik maken van herkansingsmogelijkheden en loopt steeds meer achterstand op. Een overstap naar een lager opleidingsniveau is gemaakt of te verwachten. De leerling is al één of meerdere keren blijven zitten of gezakt of het is te verwachten dat dit zal gebeuren.
  • Verzuim als signaal:De verzuimregistratie is er in de meeste gevallen op gericht om (de risico’s van) ongeoorloofd verzuim terug te dringen. Er ligt echter ook de mogelijkheid om de verzuimregistratie te gebruiken om opleidingsrisico’s te signaleren bij leerlingen met een functiebeperking. Cumulatie van structureel ziekteverzuim, of het nu gaat om kortere of langere ziekteblokken of om wekelijks ziekteverzuim van enkele of meerdere uren kan leiden tot een situatie waarbij de voortgang van de studie in gevaar komt, omdat er per saldo teveel lessen en instructies worden gemist. Bij een nauwkeurige ziekteverzuimregistratie en regelmatige analyse hiervan kan de mentor gealarmeerd raken wanneer het cumulatief (ziekte)verzuim van een leerling beduidend hoger ligt dan het gemiddelde.