Deze website is gestart als tegenprestatie voor de innovatieprijs die het project "Liever een karrenspoor", dat met subsidie van het ministerie van OC en W is uitgevoerd, ontving. De beschreven "Drentse" aanpak is onder toezicht van een landelijke klankbordgroep door de projectgroep ontwikkeld in de periode 2004-2007.

Projectgroep: Esdal College, gemeente Emmen (leerplicht), Drenthe College (cursistenservice), REC3 Noordoost Nederland, Kobalt voor onderwijs en jeugd.

Klankbordgroep: CG-Raad, NVS-NVL, Ingrado, GGD-Drenthe, VOO, Managers-VO, RPCP-Drenthe, Provincie Drenthe, Handicap+ studiecentrum, Ziezon.
 

In het najaar van 2014 is de website op basis van de ontwikkelingen en opgedane ervaringen aangepast.

Beheer en onderhoud van deze website is in handen van:
Esdal College,
Angelsloërdijk 13c
Postbus 2041
7801 CA Emmen
www.esdalcollege.nl


Contactpersoon website: Theo van der Werf
Voor vragen en reacties is het projectteam bereikbaar via dit contactformulier.