Wanneer een jongere een functiebeperking heeft leidt dit vaak tot extra kosten binnen het gezin en de school. Die kosten, maar ook de benodigde inspanningen kunnen hoog oplopen. Er zijn verschillende regelingen voor vergoeding, compensatie of uitkering.

 

De school

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs krijgt het samenwerkingsverband het geld dat eerder nog naar de rugzakjes ging. Het samenwerkingsverband beslist dus ook wat te doen met de ambulante begeleiding. In de ene regio zal het samenwerkingsverband ervoor kiezen om veel geld te investeren in ambulante begeleiding en in andere regio's juist niet. Voor de veranderingen ten aanzien van de ambulante begeleiding is een overgangsperiode ingesteld.

Het is de bedoeling dat het geld dat er nu is voor ambulante begeleiding tot en met het schooljaar 2014-2015 ook daadwerkelijk aan ambulante begeleiding wordt uitgegeven. Samenwerkingsverbanden die dat echt niet willen, kunnen er echter ook in de tussentijd al voor kiezen om het geld anders uit te geven.

 

Ouders

Tegemoetkoming schoolkosten voor ouders

Voor ouders met kinderen in het voortgezet- en beroepsonderwijs die op 1 juli vóór de start van het schooljaar jonger zijn dan 18, is er als vorm van studiefinanciering de ‘Tegemoetkoming in de schoolkosten’. De regeling is gekoppeld aan de hoogte van het inkomen. De informatie kan opgevraagd worden bij de decaan.

 

Fonds voor individuele studiedoeleinden

Ouders met een minimuminkomen, die de reiskosten naar school of de kosten voor een opleiding voor hun kinderen die ouder zijn dan 12 jaar niet kunnen opbrengen, kunnen een beroep doen op een fonds voor individuele studiedoel-einden.