Met de fiets naar school gaan is voor en aantal leerlingen met een functiebeperking niet mogelijk. Hetzelfde kan gelden voor het openbaar vervoer. Zelfs verplaatsing over kleinere afstanden binnen de school of het traplopen kan problematisch zijn. Hetzelfde geldt voor het sjouwen met boeken. Sommige van deze leerlingen hebben problemen met concentreren, onthouden, schrijven, lezen of praten. De schooldag zelf (stress, lawaai, mensenmassa, voortdurend wisselen van lokalen, agressie) kan al te vermoeiend zijn om zonder rustperiode te volbrengen. In een aantal gevallen kan de school zelf een oplossing bieden. Soms is hulp mogelijk via andere instanties.

 

De school

Boeken en tassen

De school kan zorgen voor een extra boekenpakket voor de leerling in een (bereikbaar) kluisje op school of nog beter, alvast in de betreffende lokalen. De leerling is dan af van het gesjouw van zware boekentassen van huis naar school.

 

Aanpassingen in het schoolgebouw

Het schoolgebouw moet toegankelijk zijn, ook voor rolstoelgebruikers. De leerling kan een liftpasje krijgen en als er nog geen lift is, kan er een traplift worden aangebracht. Dat is wel een kostbare oplossing, die niet altijd nodig is. Wellicht kan er geschoven worden met lesruimtes, zodat de leerling niet “naar boven” hoeft en de afstanden die binnen de school moet afleggen beperkt worden. Sommige scholen werken al met zoveel mogelijk vaste lokalen voor de klassen in plaats van voor de docenten. Er kan binnen de school een rustruimte worden aangewezen. Daarnaast kunnen er rustige werkplekken ingericht worden.

 

Ouders

Aanpassingen aan auto of fiets

Aanpassingen aan de auto die speciaal bedoeld zijn om een kind met een functiebeperking naar school te kunnen brengen, zoals een kofferbaklift of een oprijgoot voor een rolstoel, kunnen door het UWV vergoed worden.Wanneer de leerling alleen op een aangepaste fiets naar school kan, kunnen de aanpassingen aan de fiets ook vergoed worden door het UWV.

 

Leerlingenvervoer

Vervoer naar school moeten ouders om te beginnen zelf regelen. In probleem-gevallen kan door de ouders, eventueel gesteund door de school, een verzoek ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders om in zo’n uitzonderlijke geval toch leerlingenvervoer te regelen. Voor leerlingenvervoer naar het beroepsonderwijs kunnen vervoerskosten vergoed worden door het UWV.

 

Vervoervoorzieningen

De gemeente voert als onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) ondersteuningstaken uit op het gebied van mobiliteit. Hieronder valt ook het beschikbaar stellen van een rolstoel.

 

Aanpassingen meubels, leer- en hulpmiddelen

Is er een aanpassing of een hulpmiddel noodzakelijk voor het volgen van onderwijs, dan kan daarvoor door de ouders een vergoeding worden aangevraagd bij het UWV. Denk aan aanpassingen van een stoel of een bureau. Maar ook aan hulpmiddelen voor schrijven, lezen en horen, zoals brailleleesregel of een laptop.