Wanneer de doelstellingen en de noodzakelijke bouwstenen vastgelegd zijn, kan de stap gezet worden naar de praktijk, namelijk het bepalen hoe deze doelstellingen gerealiseerd en geborgd kunnen worden binnen de vooropgestelde tijdsmarge. Afhankelijk van het interventieniveau en de gekozen opleidingsroute moeten daarvoor één of meer van de volgende documenten worden ingezet:

 

Meedoen, Manoeuvreren en Maatwerk:

MEERJARIG HANDELINGSPLAN

Manoeuvreren en Maatwerk:

MAATWERKPROTOCOL

Maatwerk:

VERVANGEND OPLEIDINGSDOCUMENT

Maatwerk zonder diploma:

PORTFOLIO

 

Voor een deel van de geplande maatregelen moet vervolgens om instemming van de betrokken toezichthouder gevraagd worden. En vervolgens kan iedereen aan de slag …. Wanneer de opleiding, met ieders inzet, tot een goed eind is gebracht, is het van belang dat er en goede aansluiting gerealiseerd wordt met het MBO, het HBO en/of het WO. Een warme overdracht is hierbij een belangrijke eerste stap.