Als je chronische klachten hebt, is het niet altijd eenvoudig om je opleiding te vervolgen en af te ronden. Binnen het project "Liever een karrenspoor..." zijn de onderwijsdrempels die je tegen kunt komen verkend en zijn er oplossingsrichtingen uitgewerkt. De aanpak, waarmee in de afgelopen jaren ervaring is opgedaan, presenteren we op deze website. Niet álles wat hier gepresenteerd is, is voor elke school en elke leerling nodig en haalbaar, er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Maar er blijkt vaak meer mogelijk dan je zou denken.