Via wetten, besluiten, reglementen, planningen en roosters is alles tot in de puntjes geregeld om de gemiddelde brugklasser binnen de afgesproken tijd te laten uitgroeien tot een kansrijke examenkandidaat. Jij bent echter geen gemiddelde leerling. Het kan zijn dat alle hulp om te blijven meedoen voor jou niet voldoende is, omdat de inrichting van de opleiding voor jou niet haalbaar zijn. Je bent te weinig aanwezig, de studiebelasting per dag/week is te groot, je hebt meer tijd nodig voor proefwerken en toetsen. Om jou toch net zoveel kans te geven als je klasgenoten om je diploma te halen en te kunnen starten met een vervolgopleiding die bij jou past, zullen de ‘schoolregels’ hier en daar voor jou moeten worden aangepast. De school bepaalt hoever ze daarin wil gaan. Sommige zaken kan de school zelf besluiten. Een aantal oplossingen moeten voorgelegd worden aan het ministerie, de onderwijsinspectie of de leerplichtambtenaar. Door te manoeuvreren binnen de ruimte die wet- en regelgeving bieden kunnen zij voor noodzakelijke aanpassingen zorgen. Het gaat dan om regelingen voor de studieduur, de studielast, de toetsen en proefwerken en het eindexamen. Al deze aanpassingen passen nog binnen de basisondersteuning, zoals die met de invoering van het passend onderwijs, door de samenwerkingsverbanden voor de scholen is uitgewerkt.