De hoeveelheid tijd die jij in een schooljaar aan je studie kunt besteden kan als gevolg van je klachten veel minder zijn dan die van hun klasgenoten. Er is dan een grote kans dat jij langer over je studie gaat doen. Er gelden geen voorschriften meer voor de “maximale verblijfsduur” in het voortgezet onderwijs. 

  • Vmbo: Op 1 augustus 2011 is de maximale verblijfsduur voor het hele vmbo afgeschaft. Sindsdien wordt individueel bekeken of een leerling gebaat is bij één (of meer) extra jaren op het voortgezet onderwijs of dat de leerling de overstap maakt naar het mbo; 
  • Havo/vwo: Sinds de afschaffing van de maximale verblijfsduur in de eerste drie leerjaren van havo en vwo kunnen betere oplossingen voor de leerling in beeld komen. In overleg met de betrokken ouders en leerlingen beslist de school met welk vervolgtraject de leerling het meest is gebaat. Dat kan bijvoorbeeld een vervolg aan de vertrouwde VO-school zijn, maar ook een nieuwe leeromgeving aan een andere VO-school of aan een BVE-instelling.