Straks op eigen benen kunnen staan, zelfredzaam zijn. Het liefst op een manier die past bij je eigen wensen, kwaliteiten en vaardigheden. Dat is een belangrijke reden om naar school te gaan en een opleiding af te ronden. Samen met je ouders, ben je zelf als eerste verantwoordelijk voor je onderwijsloopbaan. Tot je 16 bent, ben je leerplichtig, moet je ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling en is er de verplichting tot geregeld schoolbezoek. Zolang je nog geen startkwalificatie hebt, geldt dat zelfs tot je 18 bent. Natuurlijk speelt je eigen niveau en inzet een grote rol bij het succesvol verlopen van je opleiding. Chronische klachten, kunnen ervoor zorgen dat je tegen onderwijsproblemen aanloopt. Je kunt op school niet meer mee, doordat jouw beperktere mogelijkheden niet (meer) aansluiten bij de organisatievorm en het tempo van de opleiding. En dat terwijl je wel slim genoeg bent voor de opleiding die je volgt. Je wilt wel, maar het lukt niet. Je raakt achter en kunt het niet meer inhalen. Misschien ben je al en keer blijven zitten of is de kans groot dat dit (weer) gaat gebeuren of dat je straks (opnieuw) zakt voor het eindexamen. Misschien lijkt het maar het beste, of krijg je het advies, om (weer) over te stappen naar een eenvoudigere opleiding. En misschien ben je al zo lang aan het tobben, dat je er over denkt om maar van school te gaan of is de kans groot dat dit volgens het schoolreglement moet.


Op dat moment ziet jouw opleidingstoekomst er somber uit, maar zo hoeft het niet te gaan. De wet – en regelgeving laat ruimte aan de school om in bijzondere gevallen aanpassingen te realiseren. In een aantal gevallen is hierbij de instemming nodig van de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie. Om jongeren met een handicap of chronische ziekte, die met aanpassingen op school 'gewoon meekunnen', nog meer kansen te bieden op geschikt onderwijs is naast de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte nu ook het Passend Onderwijs ingevoerd in het voortgezet onderwijs. Wanneer je niveau, motivatie en inzet OK zijn en je alleen door je chronische klachten in deze vervelende situatie belandt, kan er dus door de school samen met jou en je ouders een uitweg gezocht worden. Er zijn veel mogelijkheden om het programma van de opleiding aan te passen aan jouw mogelijkheden. Dat geldt ook voor de toetsen en het centrale examen (zie Maatwerkprotocol bij documenten).