Soms zullen enkele aanpassingen voldoende zijn om verder te kunnen. Het kan ook zijn, dat het niet waarschijnlijk is, dat jij samen met je klasgenoten in het normale tempo je opleiding zult afronden. De school heeft mogelijkheden om zelf verdergaande uitzonderingen te maken en kan daarnaast een verzoek indienen bij de onderwijsinspectie of de leerplichtambtenaar. De school zal hiervoor dan wel alle benodigde informatie moeten verzamelen.
 

Er gaat een periode aan vooraf waarin:

 • door de school en betrokken instanties gesprekken worden gevoerd met jou en je ouders
 • onderzoeken plaatsvinden naar jouw studiemogelijkheden
 • enquêtes en vragenformulieren door jou en je ouders moeten worden ingevuld
 • de school advies vraagt, bijvoorbeeld bij de basisschool, de schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, de leerplichtambtenaar, consulent zieke leerlingen, ambulant begeleider en andere deskundigen

 

Hierbij wordt onder meer gekeken naar:

 • het verloop van je schoolloopbaan, de resultaten tot nu toe en je toekomstwensen
 • jouw mogelijkheden en onmogelijkheden (om naar school te gaan, je opleiding te volgen)
 • (deskundigen)verklaringen die er zijn of aangevraagd worden
 • begeleiding die jij misschien nodig hebt, voordat je met het maatwerk aan de slag kunt
 • ondersteuning die bij jou thuis misschien nodig is, voordat jij met het maatwerk aan de slag kunt

 

En naar de risico’s voor je schoolloopbaan:

 • of het gaat om een handicap, langdurige ziekte en/of chronische klachten, waarvan te verwachten is dat je er ook de komende schooljaren last van zult hebben.
 • of jij de opleiding, wanneer je geen last had gehad van je klachten, zonder meer goed zou kunnen afronden
 • of jij als gevolg van je klachten één of meerdere keren zult blijven zitten en/of zult zakken voor je examen en/of moet zakken in opleidingsniveau en/of volledig overbelast zult raken
 • of blijven zitten of zakken geen echte oplossing biedt, omdat de kans groot is dat in de volgende leerjaren weer vast zult lopen
 • of de verwachting is dat je met een aanpassingen er wel in zult slagen om je diploma te behalen of toegelaten te worden tot een vervolgopleiding