Het kan zijn dat alle hulp om te blijven meedoen en ook alle aanpassingen van de regels voor studieduur, studielast, toetsen, proefwerken en het eindexamen (manoeuvreren) voor jou, ondanks voldoende niveau en motivatie, niet voldoende zijn.

Wanneer voor jou hierdoor het behalen van een startkwalificatie (=diploma op mbo-2 niveau, havo, vwo) die past bij jouw niveau in gevaar komt, kan de school samen met jullie (jou en je ouders) en, waar nodig, in overleg met de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie voor maatwerk zorgen.

De vraag, die daarbij beantwoord moet worden, is: “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij, zonder al te veel verlies van studiejaren, aan een vervolgopleiding kunt beginnen die bij jou past?”. Het is belangrijk dat het maatwerk flexibel blijft. Het is immers niet zeker dat jouw situatie over een half jaar of over een of twee jaar nog steeds hetzelfde is. Hopelijk gaat het beter en kun je dan meer aan, maar het kan ook minder zijn.

 

Om het benodigde maatwerk te realiseren moet jij eerst door de school als éxtra zorgleerling worden aangemerkt. Jij (of je ouders) kunnen dit ook zelf bij de school aangeven. De school zal voor jou dan een ontwikkelingsperspectief opstellen. Dit bestaat uit de volgende verplichte onderdelen:

De uitstroombestemming. In het regulier voortgezet onderwijs wordt hiermee bedoeld dat wordt aangegeven wat voor jou het verwachte vervolgonderwijs na je voortgezet onderwijs zal zijn: middelbaar of hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. In de onderbouwing hiervan worden ook de bevorderende een belemmerende factoren opgenomen, die in jouw geval van invloed zijn op het onderwijs. Het vaststellen van de juiste uitstroombestemming is voor jou dus van groot belang. De school zal dit in overleg met je ouders doen. De  school beslist maar zoveel mogelijk na overeenstemming met jullie.  

 Het handelingsdeel. In het handelingsdeel is de extra zorg en ondersteuning beschreven die voor jou wordt ingezet. Ook de eventuele afwijkingen van het onderwijsprogramma zijn hierin opgenomen. Het is belangrijk dat alle aanpassingen die voor jou nodig zijn hierin zijn verwerkt. Op dit ogenblik geldt nog dat de school hierover beslist na op overeenstemming gericht overleg met je ouders. De Tweede Kamer heeft hierover een motie aanvaard. De regering wordt gevraagd een wetsvoorstel voor te bereiden, waarin geregeld wordt dat het handelingsdeel voortaan pas door de school kan worden vastgesteld, nadat de ouders ermee hebben ingestemd. Op 1 augustus 2016 gaat deze nieuwe regeling in.

 

 

 

 •  
 •  

   

   

   

   

   

   

   

 •  
 •