Leerling, ouders en school kunnen voor advies en begeleiding een beroep doen op interne en externe professionals.

 

Decaan

Het kiezen van een vervolgstudie en/of beroep kan voor jou extra moeilijk zijn, omdat jij ook een antwoord moeten vinden op de vraag welke studie- en beroepsmogelijkheden voor jou haalbaar zijn. De decaan kan hier een belangrijke rol vervullen.Samen met jou kan eventueel gebruik gemaakt worden van een speciale beroepentest. Ook voor het vinden van geschikte stageplekken kan de decaan ondersteuning bieden. De decaan kan voor het vinden van een geschikte vervolgopleiding ook samen jou een beroep doen op het Steunpunt Studie en Handicap van het Regionaal Opleidingscentrum of het Agrarische Opleidingencentrum in de buurt.

 

Consulenten OZL

Wanneer je langdurig en/of chronisch ziek bent is er voor jou en de school vaak ondersteuning mogelijk van een consulent ondersteuning onderwijs zieke leerlingen werkzaam bij een onderwijs begeleidingsdienst of bij een educatieve voorziening van een academisch ziekenhuis. De consulenten geven de school advies en tips hoe de school het beste met de situatie kan omgaan, ze wijzen op voorzieningen en regelingen en ze ondersteunt ook jou en je ouders. De hulp van de consulent OZL is doorgaans op korte termijn beschikbaar. De consulent kan hierbij ook gebruik maken van en ondersteuning bieden bij e-coaching (internet, e-mail, chatten, msm, webcam, etc). Daarnaast kan de consulent soms ook in beperkte mate het onderwijs thuis verzorgen (afnemen van toetsen, lesgeven, etc). Zowel de school als jij en je ouders kunnen ondersteuning door een consulent aanvragen.

 

Ambulant Begeleiders(AB-ers)

Sinds invoering van de Wet passend onderwijs krijgt het samenwerkingsverband het geld dat eerder nog naar de rugzakjes gaat. Het samenwerkingsverband beslist dus ook wat te doen met de ambulante begeleiding. In de ene regio zal het samenwerkingsverband ervoor kiezen om veel geld te investeren in ambulante begeleiding en in andere regio's juist niet. Voor de veranderingen ten aanzien van de ambulante begeleiding is een overgangsperiode ingesteld.

Het is de bedoeling dat het geld dat er nu is voor ambulante begeleiding tot en met het schooljaar 2014-2015 ook daadwerkelijk aan ambulante begeleiding wordt uitgegeven. Samenwerkingsverbanden die dat echt niet willen, kunnen er echter ook in de tussentijd al voor kiezen om het geld anders uit te geven.

 

Leerplichtambtenaar

Wanneer je opleiding dreigt vast te lopen en je door je klachten erg vaak moet verzuimen kan aan de leerplichtambtenaar gevraagd worden om mee te denken over een oplossing. Zowel de school als jij en je ouders kunnen de hulp van de leerplichtambtenaar inroepen. Via het gemeentehuis kan een afspraak gemaakt worden.