Met de fiets naar school gaan is voor jou misschien niet haalbaar. Hetzelfde kan gelden voor het openbaar vervoer. Zelfs verplaatsing over kleinere afstanden binnen de school of het traplopen kan een probleem opleveren. Hetzelfde geldt voor het sjouwen met boeken. Misschien heb je problemen met concentreren, onthouden, schrijven, lezen of praten. De schooldag zelf (stress, lawaai, mensenmassa, voortdurend wisselen van lokalen, agressie) kan al te vermoeiend zijn om zonder rustperiode te volbrengen. In een aantal gevallen kan de school zelf een oplossing bieden. Soms is hulp mogelijk via andere instanties. Je ouders of jij kunnen dan, eventueel samen met de school een aanvraag voor de noodzakelijke voorzieningen indienen. Jullie kunnen hierbij ook hulp vragen van MEE-bureau in de buurt.

De school:     

 • Aanpassingen in het schoolgebouw
  Het schoolgebouw moet toegankelijk zijn, ook voor rolstoelgebruikers. De leerling kan een liftpasje krijgen en als er nog geen lift is, kan er een traplift worden aangebracht. Dat is wel een kostbare oplossing, die niet altijd nodig is. Wellicht kan er geschoven worden met lesruimtes, zodat je niet “naar boven” hoeft en de afstanden die je binnen de school moet afleggen beperkt worden. Sommige scholen werken al met zoveel mogelijk vaste lokalen voor de klassen in plaats van voor de docenten. Er kan binnen de school een rustruimte worden aangewezen. Daarnaast kunnen er rustige werkplekken ingericht worden.
 • Boeken en tassen
  De school kan zorgen voor een extra boekenpakket voor de leerling in een (bereikbaar) kluisje op school of, nog beter, alvast verspreid over de lokalen waar ze nodig zijn. De leerling is dan af van het gesjouw van zware boekentassen van huis naar school.


Ouders/jij: 

 • Aanpassingen aan auto of fiets
  Aanpassingen aan de auto die speciaal bedoeld zijn om een kind met een functiebeperking naar school te kunnen brengen, zoals een kofferbaklift of een oprijgoot voor een rolstoel, kunnen door het UWV vergoed worden. Wanneer de leerling alleen op een aangepaste fiets naar school kan, kunnen de aanpassingen aan de fiets ook vergoed worden door het UWV.
 • Leerlingenvervoer
  Vervoer naar school moeten jij en je ouders om te beginnen zelf regelen. In probleemgevallen kan soms gebruik worden gemaakt van de regeling leerlingenvervoer van de gemeente waar je woont. Voor de verschillende schooltypes gelden verschillende regelingen. Wanneer je met het openbaar vervoer naar school kunt, bestaat er in het voortgezet onderwijs geen recht op leerlingenvervoer. Als jij vanwege jouw beperking geen gebruik kunt maken van openbaar vervoer dan kan er hierop wel recht bestaan, ook als hierover niets in de regeling staat. Door jou en je ouders, eventueel gesteund door de school, kan dan een verzoek ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders om in jouw uitzonderlijke geval toch leerlingenvervoer te regelen.
  Voor leerlingenvervoer naar het beroepsonderwijs kunnen vervoerskosten vergoed worden door het UWV.
 • Vervoervoorzieningen
  Wanneer je door jouw functiebeperking een rolstoel nodig hebt kunnen jullie die aanvragen bij het WMO-loket van je woongemeente.
 • Aanpassingen meubels, leer- en hulpmiddelen
  Is er een aanpassing of een hulpmiddel noodzakelijk voor het volgen van onderwijs, dan kan daarvoor een vergoeding worden aangevraagd bij het UWV. Denk aan aanpassingen van een stoel of een bureau. Maar ook aan hulpmiddelen voor schrijven, lezen en horen, zoals brailleleesregel of een laptop. Veel hulpmiddelen voor persoonlijk gebruik zitten in het basispakket van de zorgverzekering. Voor mensen met weinig inkomsten is er daarnaast ook nog de mogelijkheid om voor de aanschaf van noodzakelijke hulpmiddelen een beroep te doen op het gemeentelijk participatiefonds. Wanneer geen enkele instantie de extra kosten voor bijvoorbeeld een computer of andere hulpmiddelen vergoedt en het eigen inkomen onvoldoende is, kan een beroep gedaan worden op het ANGO- Fonds voor individuele hulp aan gehandicapten en chronisch zieken of op de stichting Leergeld.