Wanneer de besluiten over de route, de benodigde maatregelenpakketten en de planning vastgelegd zijn, kan de stap gezet worden naar de praktijk. Het maatwerk moet worden uitgewerkt en vastgelegd. Afhankelijk van jouw situatie zijn daarvoor één of meer van de volgende documenten nodig:

 

Meedoen, Manoeuvreren en Maatwerk: Meerjarig handelingsplan

Manoeuvreren en Maatwerk: Maatwerkprotocol

Maatwerk: Vervangend opleidingsdocument

Maatwerk zonder diploma: Portfolio

 

Voor een deel van de geplande maatregelen moet ook de instemming van de leerplicht-ambtenaar en/of de onderwijsinspectie gevraagd worden. En vervolgens moet iedereen aan de slag….. Wanneer jij de opleiding tenslotte, met ieders inzet, tot een goed eind hebt gebracht, is het van belang dat er en goede aansluiting komt met het MBO, het HBO en/of het WO. Lees meer  over aangepast studeren op http://www.onderwijsenhandicap.nl